För våra medlemmar

Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för patientförsäkringsgivare aktiva på den svenska marknaden. Medlemskap är obligatoriskt för de försäkringsgivare som meddelar patientförsäkring. Medlemmarna har ett solidariskt ansvar för de uppgifter som föreningen har enligt patientskadelagen.

Som medlem i PFF är du med och finansierar dess verksamhet. Du faktureras för din del av ansvaret. Hur stor din del blir är beroende av storleken på dina influtna premiebelopp för patientförsäkring under föregående kalenderår.

Du som försäkringsgivare måste meddela PFF när du träder in på respektive ut ur den svenska marknaden, samt när du ändrar namn, kontaktuppgifter och vid överlåtelse av försäkringsbeståndet. Kontakta oss för mer information.

Våra medlemmar

 • ArgoGlobal SE (via Nordeuropa Försäkring AB)
 • Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
 • Försäkrings AB Göta Lejon
 • Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial
 • ICA Försäkring AB
 • If Skadeförsäkring AB
 • HDI Global Specialty SE, Sverige filial (företräds av Svedea Specialförsäkring) tidigare namn International Insurance Company of Hannover SE, Sverige filial
 • Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 • Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf
 • Länsförsäkringsbolagen
 • Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark
 • Protector Försäkring Sverige, filial Protector Forsikring ASA Norge
 • Stockholmsregionens Försäkring AB
 • S:t Erik Försäkrings AB
 • Svenska Kommun Försäkrings AB
 • Trygg-Hansa Försäkring filial, Codan
 • W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial
 • Zurich Insurance plc (Ireland), filial Sverige